Szlak tatarski
Szlak tatarski

Bohoniki

Jest to wieś położona 7 km od Sokółki, którą Jan III Sobieskiw 1679 r. na mocy przywilejów osiedlił nadając ziemie za zaległy żołd żołnierzom tatarskim. Osiadły tu oddziały rotmistrza Bohdana Kieńskiego, Gazy Sieleckiego i Olejowskiego. Zatarg z chorągwiami tatarskimi znany pod nazwą buntu Lipków opisał Henryk Sienkiewicz w "Panu Wołodyjowskim", przedstawiając jednocześnie postać rotmistrza Aleksandra Kryczyńskiego. Na przełomie XVII i XVIII wieku powstał tu pierwszy w okolicy meczet. Od tego czasu wieś stała się lokalnym centrum muzułmańskim.

Mimo, iż wieś jest niewielka przyciąga turystów z całego kraju i zagranicy. Magnesem ściągającym tu ciekawskich jest jeden z dwóch czynnych na Podlasiu meczetów i cmentarzy muzułmańskich w Polsce. Świątynia znajdująca się w centrum Bohonik jest drewnianą, sześcienną budowlą o stożkowatym dachu z wieżyczką zakończoną półksiężycem. Wnętrze podzielone jest na dwie części: większą dla mężczyzn, mniejszą dla kobiet. Przed wejściem do obu części znajduje się przedsionek, w którym modlący się wierni, jak i odwiedzający to miejsce turyści mogą pozostawić swoje obuwie, gdyż do sal modlitw nie można wejść w butach. Część męską od żeńskiej oddziela drewniana ściana, wyposażona w podłużny otwór przykryty firaną.

W części męskiej znajduje się minbar i mihrab, o których była już mowa wcześniej oraz galeryjka, która prowadzi na wieżę. Ściany ozdobione są muhirami oprawionymi w ramy. Znajdują się na nich cytaty z Koranu – świętej księgi muzułmanów, oraz obrazy przedstawiające Mekkę i Medynę. Częstym elementem pojawiającym się na ścianach jest Kaaba z Czarnym Kamieniem znajdująca się w Mekce.

Meczet w Bohonikach był zdewastowany podczas drugiej wojny światowej. Hitlerowcy założyli w nim szpital. Po wojnie został odnowiony i uznany za zabytek kultury narodowej.

W tym samym czasie Niemcy zniszczyli również cmentarz. Po wojnie został otoczony kamiennym murem z bramą, na czubku której znajduje się półksiężyc. Mizar oddalony jest o około 400 m od wsi. W jego centralnej części znajdują się stare groby. Najstarsze pochodzą z 1868, 1899 i 1900 r. Bliżej bramy znajduje się nowsza część czynnego do dziś cmentarza.

Pierwszy mizar w Bohonikach znajdował się w centrum wsi, obok nieistniejącego dziś meczetu, na częściowo rozkopanym wzgórzu. W tym miejscu znajdują się jedynie wystające części kamieni, pozostałości po kamieniach nagrobnych. Cmentarz ten jest nieczynny, a został odkryty podczas próby wykopywania w jego miejscu żwiru.

Galeria